• Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin ortakları kimlerdir?

Ortağın Adı – Soyadı / Ticaret Ünvanı

Sermayedeki Payı (TL)Sermayedeki Payı(%)Oy Hakkı Oranı(%)

Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.

11.177.653,5

78,29

78,29

Diğer

3.099.136,5

21,71

21,71

TOPLAM

14.276.790

100

100

  • Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. hangi borsada işlem görmektedir ve hisse sembolü nedir?

İMKB, sembol FMIZP

  • Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin ödenmiş sermayesini temsil eden sayısı kaçtır?

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi 14.276.790 TL olup; her biri 1 kr nominal değerli 1.427.679.000 adet paya bölünmüştür.

  • Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin finansal sonuçları hangi standartlara uygun olarak hazırlanmaktadır?

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin finansal sonuçları, SPK gerekliliklerine uygun olarak Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre TL olarak hazırlanmaktadır.

  • Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin temettü politikası nedir?

Şirketimiz uzun vadeli stratejileri, yatırım, finansman planları ve karlılık durumu da dikkate alınarak, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden hesaplanan dağıtılabilir kardan, SPK tarafından belirlenen asgari kar dağıtım oranından az olmamak üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Önümüzdeki üç yıla ilişkin politikamız bu yöndedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir.

  • Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin finansal raporları, faaliyet raporları ve diğer yatırımcıları ilgilendiren bilgileri nasıl alabilirim?

Bu web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde finansal bilgileri geniş bir yelpazede bulabilirsiniz.

  • Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin mali yılı ne zamandır?

Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.’nin mali yılı 1 Ocak ile 31 Aralık arasıdır.

  • Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında bilgi verebilir misiniz?

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanuna eklenen Madde 10/A ile, sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin haklar özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlenir. Bu Kuruluş, Kurulun gözetim ve denetimi altındadır. Merkezi Kayıt Kuruluşunun kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Kayıtlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, bilgisayar ortamında, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulur. Kayıt edilen haklar bu Kanunun 7.maddesi uyarınca senede bağlanmaz. Şirketimizde Merkezi Kayıt Kuruluşuna üye olmuştur. Merkezi Kayıt Kuruluşu hakkında daha detaylı bilgiyi www.mkk.com.tr adlı web siteden temin edebilirsiniz.