Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. olarak  amacımız kabul edilen uluslararası kalite seviyesinde piston ve pim üreticisi şirket olarak tanınmak ve kabul görmek; dünyadaki orijinal otomotiv parça imalatçılarına ürün ve hizmet sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için aşağıdakileri taahhüt ediyoruz ;

Müşteri Memnuniyeti

  • Ürünlerimiz ve servislerimiz ile müşteri ihtiyaçlarını karşılamak veya aşmak.

Sürekli İyileştirme

  • Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini hissedilir ölçüde iyileştirmek.

Çalışanlarımız

  • Çalışanlarımıza, sürekli iyileştirmeyi teşvik etmeye yönelik eğitim sağlamak.
  • Kalite politikası ve şirket iş planındaki hedeflere ulaşmak için çalışanlarımızın becerilerini ve kabiliyetlerini desteklemek.

Yönetim Sistemi

  • Yönetim Sistemlerimizi ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 uygun olarak sürekliliğini sağlamak.
  • Yönetim sistemimizi daha güçlü olabilmek için sürekli gözden geçirmek.
  • Şirket hedeflerini karşılamak için kalite amaçlarını belirlemek ve gözden geçirmek.

Çevre

  • Çevre ve doğal kaynakları koruma amaçlı faaliyetlerin yapılmasını sağlamak.

Güvenlik

  • Çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli bir çalışma ortamı yaratmak.